Skip to content

marina hramina
chorvátsko

www.marina-hramina.com

430 49’37’’N 150 35’50’’E

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Ako sa zbaliť? Aké su pravidlá? Čo vás čaká? Ako sa dopraviť na regatu? 

… všetky praktické informácie ako sa dostať do Mariny Hramina a nielen to, nájdete tu. Neváhajte nás kontaktovať s ďalšími otázkami.

Trasa

Bratislava – Murter: 770 km, cca 7,30h. 

a/ BA – MURTER 760 km / 

BA-WIEN-GRAZ-ZAGREB-ZADAR-MURTER / 7 hodín

b/ BA – MURTER 790 km / 

BA-GYOR–VARAZDIN-ZAGREB-ZADAR-MURTER / 7,5 hod.

— Miesto stretnutia a nalodenia:

Marina Hramina, Murter 

— Parkovanie áut:  zdarma v areáli Marina Hramina
Information: www.marina-hramina.com

Dôležité informácie

Organizátor: SNETRI s.r.o.

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 006 871, IBAN: SK07 0200 0000 0031 0700 8858

Generálny partner: Slovanet a.s.

Realizačný partner: Bookingthesea s.r.o.

1. PRAVIDLÁ A ROZPIS PRETEKOV  

1.1. Preteky sa riadia pravidlami definovanými v Pretekových pravidlách jachtingu 2017-2021.  

2. REKLAMA  

2.1. Účastníci pretekov sú povinní mať na určených miestach na lodiach umiestnené reklamné materiály sponzorov podujatia, ktoré dodá organizátor GS. Akákoľvek iná reklamná a propagačná činnosť spojená s pretekmi pred, počas, alebo po pretekoch je možná iba na základe písomnej dohody s organizátorom. 

3. SPÔSOBILOSŤ A ÚČASŤ  

3.1. Kategórie: Lode budú dodané usporiadateľom: Bavaria Cruiser 46, (OneDesign), 4kajuty (+2).

3.2. Aspoň jeden člen posádky musí predložiť pri registrácii platnú kvalifikáciu potrebnú pre plavbu na námornej plachetnici v oblasti Jadranu a aspoň jeden člen posádky musí vlastniť osvedčenie rádiooperátora plavebnej pohyblivej služby v oblasti Jadranu.  

3.3. Posádky s loďami, ktoré sú spôsobilé na účasť, sa môžu prihlásiť do 30. apríla 2021. Do tohto termínu musí byť taktiež uhradené štartovné. 

5. ČASOVÝ PROGRAM  

5.1 Žrebovanie lodí sa uskutoční 2 týždne pre regatou, miesto a čas budú upresnené.

5.2. Prevzatie lodí sa podľa rozpisu zo žrebovania v deň nástupu do 16.00 v Marina Hramina.  

5.3. Registrácia sa uskutoční v deň začatia GS v kancelárii pretekov. Pri registrácii na preteky bude vykonaná kontrola úhrad poplatkov, príslušenstva k jachtárskemu zväzu, oprávnenia k vedeniu námornej plachetnice a osvedčenia operátora plavebnej pohyblivej služby. Kapitán vyplní prihlášku na preteky. Každá posádka obdrží povinné označenie lode.  

5.4 Počet rozjázd: 5  

6. PLACHETNÉ SMERNICE 

Plachetné smernice budú zverejnené pred začatím registrácie na vývesnej tabuli pretekovej komisie na rozhodcovskej lodi.  

7. MIESTO 

Trať bude určená pretekovou komisiou v oblasti Stredného Jadranu.  

8. TRATE 

Preteky budú organizované tak, aby sa každý deň pri priaznivej poveternostnej situácii odjazdili najviac tri rozjazdy. Rozjazdy môžu byť skrátené.  

9. SYSTÉM TRESTOV 

Pre všetky Kategórie sa pravidlá 44.1 a 44.2 menia tak, že sa požaduje iba jedna otáčka, vrátane jedného obratu a jedného prehodenia.  

10. BODOVANIE 

Aby boli preteky platné, je nutné uskutočniť aspoň jednu rozjazdu. 

(a) ak sa uskutočnia 1 až 3 rozjazdy, celkové body lode sú súčtom jej bodov zo všetkých rozjázd; (b) ak sa uskutoční 4 a viac rozjázd, body lode sú súčtom jej bodov zo všetkých rozjázd s vylúčením najhorších bodov  

11. OBMEDZENIE VYŤAHOVANIA 

Lode zúčastnené daného preteku sa nesmú vyťahovať v priebehu pretekov z vody, okrem písomne vopred povolených termínov pretekovej komisie, a to iba v rámci týchto termínov.  

12. CENY GS

Udelené za prvé (Putovný pohár), druhé a tretie miesto, Cena Fair Play a Cena Funny Crew.

13. VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI 

Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na ich vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.